Activitati


Buletin informativ nr. 4

Perioada de raportare: Octombrie – Decembrie 2008
Activitati derulate :
Instruirea teoretică Modulul 5
Instruirea practică Modulul 5
Activitati ce urmeaza a se derula:
Diseminarea rezultatelor proiectului
Masa rotunda
Activitati permanente: Monitorizare si control; Promovarea proiectului

Masa rotunda va mediatiza activităţile proiectului, prilej cu care firmelor interesate din sector li se vor prezenta realizările si beneficiile proiectului si li se vor pune la dispoziţie manualul intern şi mape de prezentare, scopul acestei manifestări fiind oferirea unui exempu de buna practica si constientizarea tuturor celor implicaţi în sectorul servicii de importanta perfectionarii permanente a angajatilor si de importanta accesarii fondurilor europene. Se vizează stabilirea de noi canale de comunicare între IMM-urile din sector si consolidarea colaborărilor deja existente.
Buletin informativ nr. 3

Perioada de raportare: Iulie – Septembrie 2008
Activitati derulate :
Instruirea teoretica Modulul 4
Instruirea practica Modulul 3 si Modulul 4
Activitati permanente: Monitorizare si control; Promovarea proiectului

Pana in acest moment al derularii activitatilor proiectului am constatat urmatoarele:
- activitatile propuse s-au realizat la timp, deci sunt in concordanta cu cele propuse in matricea logica si graficul Gantt;
- echipamentele achizitionate, consumabilele specifice sunt de un real ajutor in desfasurarea eficienta a aplicatiilor practice din cadrul cursurilor de perfectionare;
- cursurile de perfectionare se deruleaza respectand curricula, grupul tinta participa activ, folosind si aplicand cu succes notiunile teoretice si practice insusite in activitatea zilnica la locul de munca;

Putem spune, având in vedere ca au trecut 9 luni de derulare efectiva a proiectului, ca s-au atins, la nivelul general al proiectului, o proporţie de 75 % din obiectivul specific propus.
Buletin informativ nr. 2

Perioada de raportare: Aprilie – Iunie 2008
Activitati derulate :
Instruirea teoretica Modulul 2 si Modulul 3
Instruirea practica Modulul 2
Activitati permanente: Monitorizare si control; Promovarea proiectului

Rezultatele feedback-ului primit, inclusiv de la beneficiari:
- structura cursurilor este adecvata cu cerinţele angajatorilor si pune la dispoziţie atât suportul teoretic cat si modulele de practica si tehnologia necesara nevoii de instruire;
- grupul ţinta participa activ, folosind si aplicand notiunile teoretice si practice insusite in activitatea lor zilnica la locul de munca;
- membrii echipei de proiect sprijina persoanele aflate la cursuri pentru a-si diminua decalajul informaţional si educaţia insuficienta şi neadaptata standardelor moderne în materie.
- Proiectul ofera facilitarea dialogului pe verticala si pe orizontala ducand astfel la schimbarea de opinii si învaţarea unora de la alţii.
- Se conştientizeaza importanta conceptului de invatare pe tot parcursul vieţii atât de catre muncitori cat si de catre angajatori.Buletin informativ nr. 1

Perioada de raportare: Ianuarie – Martie 2008
Activitati derulate :
Selecţionarea angajaţilor în vederea participarii la cursuri si selectionarea instructorilor
Achiziţia de echipamente
Instruirea teoretica Modulul1
Instruirea practica Modulul1
Activitati permanente: Monitorizare si control; Promovarea proiectului

Pregatirea instruirii teoretice se realizeaza de catre un instructor specializat, care colaboreaza cu membrii echipei proiectului si cu partenerii pentru selectarea surselor de informaţii cele mai potrivite conform curriculei stabilite si pentru sintetizarea informaţiilor din sursele identificate şi adaptarea informaţiilor la nevoile de instruire ale grupului tinta. Se realizeaza astfel suporturile de curs pentru fiecare Modul.

Pentru instrirea teoretica se folosesc metode de instruire prin care se permite cursantilor sa îşi imbunatateasca abilitaţile si competentele. Accentul se pune pe instruirea tehnica.Cursantii sunt evaluati continuu, la fiecare curs, urmarindu-se obtinerea unui feed-back permanent, pentru a raspunde necesitatii de informare si instruire a acestora. La sfarsitul fiecarui modul are loc evaluarea cursantilor prin teste.

Instruirea este structurata pe teme ce contin aplicatiile corespunzatoare modulului teoretic parcurs. Cursantii sunt evaluati continuu, la fiecare curs, urmarindu-se atingerea abilitatilor si competentelor necesare adaptabilitatii la noile tehnologii si cerinte de pe piata. Modulele de practica se finalizeaza cu o evaluare specifica, care cupride verificarea competentelor si abilitatilor practice dobandite.